Xuất hóa đơn thương mại ?

Công ty tôi có một lô hàng xuất đi Nhật. Hợp đồng ký là 3 bên. Công ty tôi là Công ty bán, bán hàng trực tiếp cho Công ty bên Nhật. Nhưng có 1 công ty ở giữa chịu trách nhiệm thanh toán. Họ đã thanh toán bằng chuyển khoản cho Công ty tôi. Vậy tôi xin hỏi giờ tôi xuất hóa đơn thì xuất hóa đơn GTGT cho Công ty bên Nhật hay Công ty thanh toán?

Xem tiếp

12 lỗi phổ biến của hộ kinh doanh và các mức phạt mới nhất

Do nhiều lý do khác nhau mà trong quá trình hoạt động hộ kinh doanh không tránh khỏi các vi phạm. Văn phòng Luật sư Phúc Thọ căn cứ Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã cập nhật 12 lỗi phổ biến của hộ kinh doanh và mức xử phạt để hộ kinh doanh tiện theo dõi.

Xem tiếp