Năm 2020, lương khởi điểm của bậc công chức đến 9,92 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Điều này đồng nghĩa với mức lương của công chức cũng tăng theo. Đặc biệt, đây là một trong những tín hiệu mừng đối với nhóm công chức mới được tuyển dụng.

Theo đó, công chức được tuyển dụng mới cũng được tính lương theo công thức: Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó:

– Mức lương cơ sở đến 30/6/2020 vẫn được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng; bắt đầu từ 01/7/2020 thì mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng;

– Công chức mới tuyển dụng có lương khởi điểm tính theo hệ số nằm ở bậc 1 của bảng lương dành cho công chức nêu tại Nghị định số 204 năm 2004.

Như vậy, mức lương khởi điểm của công chức mới năm 2020 được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

STTCông chức loạiHệ sốMức lương đến 30/6/2020Mức lương từ 01/7/2020
1Loại A3 – Nhóm 16,29.2389.92
2Loại A3 – Nhóm 25,758.56759.2
3Loại A2 – nhóm 14,46.5567.04
4Loại A2 – nhóm 24,05.966.4
5Loại A12,343.48663.744
6Loại A02,13.1293.36
7Loại B1,862.77142.976
8Loại C – nhóm 11,652.45852.64
9Loại C – nhóm 21,52.2352.4
10Loại C – nhóm 31,352.01152.16

Căn cứ bảng trên, mức lương khởi điểm của công chức sẽ dao động từ 2,0115 – 9,238 triệu đồng/tháng từ nay đến ngày 30/6/2020; từ 2,16 – 9,92 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020 trở đi.

Như vậy, có thể thấy, so với thời điểm hiện nay, sau khi lương cơ sở tăng thì mức lương cũng tăng lên đáng kể và mang lại nhiều niềm vui cho công chức nói chung và công chức được tuyển dụng mới nói riêng.

Cập nhật: Mức lương khởi điểm của công chức mới nhất

Lương cán bộ, công chức vẫn được coi là thấp so với khối doanh nghiệp. Vậy cụ thể, mức lương khởi điểm của các đối tượng này là bao nhiêu?

Căn cứ tính lương khởi điểm của cán bộ, công chức

Lương của cán bộ, công chức hiện được tính theo công thức sau:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

– Mức lương cơ sở hiện nay: 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP)

– Mức lương cơ sở từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14).

Lương khởi điểm của cán bộ, công chức được tính theo công thức nêu trên nhưng nằm ở bậc 1 trong Bảng lương cán bộ, công chức, tức có hệ số lương dao động từ 1,35 – 6,2.

Mức lương khởi điểm của một số đối tượng cán bộ, công chức

Dựa vào công thức trên, có thể tính ra mức lương khởi điểm của cán bộ, công chức ở một số chức danh như sau:

– Đối với chuyên viên, thanh tra viên

+ Mức lương khởi điểm hiện nay: 1,39 triệu đồng x 2,34 = 3,252 triệu đồng/tháng

+ Mức lương khởi điểm từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng.

– Đối với nhân viên hải quan, thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

+ Mức lương khởi điểm hiện nay: 1,39 triệu đồng x 1,65 = 2,293 triệu đồng/tháng

+ Mức lương khởi điểm từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,458 triệu đồng/tháng.

Trên đây là thông tin về mức lương khởi điểm của công chức mới nhất hiện nay. Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng 85% lương. Lưu ý thêm, đây chỉ là mức lương, ngoài ra công chức còn được hưởng một số khoản phụ cấp tùy vào vị trí công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *