Cha mẹ có quyền để lại tài sản thừa kế cho con gái nhiều hơn con trai

Bà Đào Thị B có thắc mắc: “Chồng tôi vừa mất, có để lại di chúc với phần tài sản riêng của chồng, theo đó cho con gái (21 tuổi) gấp bốn lần con trai (28 tuổi) vì ông nghĩ con gái còn là sinh viên nên được cho nhiều hơn; con trai thì đã đi làm, có thu nhập ổn định nên cho ít hơn. Tuy nhiên, vừa rồi con trai tôi không chịu, nói con nào cũng là con, chia như vậy là không công bằng, nó đòi đi kiện. Vậy tôi phải làm sao? Rất mong được giải đáp”.

Xem tiếp