Năm 2020, lương khởi điểm của bậc công chức đến 9,92 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Điều này đồng nghĩa với mức lương của công chức cũng tăng theo. Đặc biệt, đây là một trong những tín hiệu mừng đối với nhóm công chức mới được tuyển dụng.

Xem tiếp