Tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Ông bà nội tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bố tôi (hợp đồng có công chứng nhà nước), bao gồm 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ông tôi mất, giờ chỉ còn bà tôi sống cùng chúng tôi. Bố tôi đột ngột qua đời mà chưa làm thủ tục sang tên tài sản đó. Trường hợp đó sẽ được giải quyết thế nào?

Xem tiếp