Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ.

Gia đình tôi có thửa đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay bị gia đình hàng xóm quây tường lấn sang đất của gia đình tôi 30cm chiều ngang. Gia đình tôi yêu cầu người hàng xóm không được xây lấn chiếm sang nhưng họ không nghe. Xin hỏi luật sư gia đình tôi muốn hòa giải hoặc khởi kiện thì làm thủ tục như thế nào?

Xem tiếp