Sự cần thiết của Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa hình sự là đội ngũ chuyên tham gia vào các
vụ án hình sự để giúp đỡ những người tham gia tố tụng hình sự bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình.

Khi bạn không biết rõ hồ sơ vụ án tố tụng hình sự của mình
hay người thân sẽ được giải quyết như thế nào? Quy trình tố tụng diễn ra sao…và
việc tham gia tại phiên tòa cần chuẩn bị những căn cứ gì thì chắc chắn phải cần
đến sự tư vấn, định hướng của các Luật sư bào chữa hình sự.

Để mời một luật sư bào chữa trong vụ án hình sự, trước hết bạn
cần liên hệ trực tiếp với luật sư theo thông tin mà bạn có được. Người mời luật
sư, ngoài là người bị buộc tội hoặc đối tượng bị tạm giữ thì có thể là người
thân thích của những người này.

Sau khi thống nhất về các vấn đề liên quan để luật sư tham
gia vào vụ án hình sự, người mời luật sư sẽ Viết yêu cầu mời luật sư bảo vệ,
bào chữa trong vụ án hình sự bằng văn bản, ký tên hoặc điểm chỉ để làm
căn cứ cho yêu cầu mới có cơ sở.

Thủ tục để xác lập tư cách người bào chữa với luật sư

Về thủ tục mời người bào chữa và xác lập tư cách người bào
chữa của luật sư được thực hiện theo quy định sau:

Theo quy định tại điểm c, điều 4, thông tư 70/2011/TT-BCA
ngày 10/10/2011 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng
hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ
án hình sự:

c) Trường hợp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam nhờ
người bào chữa là luật sư thì Điều tra viên hướng dẫn họ viết giấy yêu cầu luật
sư, nếu yêu cầu đích danh luật sư bào chữa (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) thì
trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, Cơ quan Điều tra có trách nhiệm gửi giấy
yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can cho luật sư mà họ nhờ bào chữa bằng
thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh; trường hợp người bị tạm giữ, bị can viết giấy
nhờ người thân (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) liên hệ nhờ luật sư bào chữa cho họ
thì trong thời gian hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi người bị tạm giữ, bị
can có giấy nhờ người thân, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi giấy đó cho người
thân của người bị tạm giữ, bị can bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh.

Như vậy, trong trường hợp của chị nếu muốn mời người bào chữa
bảo vệ quyền lợi cho chồng mình chị cần được sự đồng ý của chồng qua việc viết
giấy nhờ người thân liên hệ luật sư bào chữa.

Đồng thời, theo quy định tại điều 5, thông tư 70/2011/TT-BCA
thì luật sư đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa và tham gia tố tụng phải
có đủ các giấy tờ theo quy định như: Thẻ luật sư; Giấy yêu cầu luật sư của người
bị tạm giữ, bị can, của người thân người bị tạm giữ, bị can…; Giấy giới thiệu của
tổ chức hành nghề; Văn bản phân công của đoàn luật sư

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người
bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra, Viện
kiểm sát, Toà án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện
việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp tạm giữ người thì trong thời hạn 24 giờ,
kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến
việc bào chữa, Cơ quan điều tra phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa
để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ
lý do.

Tuy nhiên theo quy định Điều 78 Luật Tố tụng Hình 2015 có hiệu
lực kể từ 01/07/2016 thì đã bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật
sư, theo đó: Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký
bào chữa. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ
tương ứng với từng loại đối tượng tham gia bào chữa: Luật sư xuất trình thẻ luật
sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội
hoặc của người đại diện hoặc của người thân thích của người bị buộc tội.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định, cơ
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc
trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa thì vào sổ đăng ký người bào chữa, gửi
ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ
và lưu các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa trong hồ sơ vụ án; nếu
xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý
do bằng văn bản.

Như vậy đây là bước tiến quan trọng trong việc tiến hành thủ
tục mời luật sư và luật sư sẽ tham gia vào vụ án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp chính đáng của thân chủ, chiến đấu hết khả năng và trí tuệ của mình cho
công lý giúp thân chủ của luật sư bào chữa.

Luật sư hình sự của Văn phòng Luật sư Phúc Thọ là một đội ngũ
giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao trong việc tham gia vào các vụ án hình sự, tố
cáo vi phạm pháp luật, giúp đỡ thân chủ trong giải quyết vụ án hình sự và tư
vấn, định hướng cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *