Tư vấn về cấp sổ đỏ

Hỏi:  Thưa luật sư. Mẹ tôi có 1 miếng đất rau màu đã có sổ đỏ, nay mẹ tôi tính chia cho 3 người con. Mẹ tôi tính là chia trước cho con, sau đó con tự làm giấy tờ chuyển mục đích sử dụng. Luật sư cho tôi hỏi :

  1. Nếu mẹ tôi chuyển mục đích trước nợ thuế ,sau đó rồi chia cho con được không hay là phải thanh toán hết số tiền thuế thì mới được chia cho con?
  2. Nếu mẹ tôi chia trước,sau đó mới cho các con và họ tự chuyển mục đích thì thủ tục khó khăn hay đơn giản hơn trường hợp 1? Xin luật sư tư vấn cho tôi. Trân trọng kính chào và cám ơn.

Trả lời : Theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về ghi nợ tiền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Và thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất:

Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Như vậy, trường hợp này nếu mẹ bạn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp (được ghi nợ) thì trong thời gian này mẹ bạn không thể thực hiện giao dịch tặng cho, chuyển nhượng được. Theo đó, nếu mẹ bạn muốn tặng lại cho các con thì phải hoàn tất xong nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Trường hợp mẹ bạn tặng lại cho các anh, em và các anh, em muốn chuyển đổi mục đích thì làm thủ tục xin chuyển đổi gửi Phòng đăng ký đất đai của huyện để giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *