Tư vấn hợp đồng bảo hiểm.

Hỏi: Tôi có một câu hỏi về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ muốn nhờ luật sư giúp như sau: Hiện tại tôi có 1 anh năm nay 18 tuổi đang làm bên đài loan. Ở nhà bác tôi (mẹ của anh tôi) muốn làm cho anh tôi một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nghe người tư vấn nói chỉ cần anh tôi gửi chữ ký về là có thể ký hợp đồng được.

          Trả lời:

          Trong nội dung thư tư vấn, bạn có đề cập đến thông tin “chỉ cần anh tôi gửi chữ ký về là có thể ký hợp đồng được”. Thông tin này không làm rõ được hình thức giao kết hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp của anh bạn là gì? Song, hình thức của hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ quy định của pháp luật. Cụ thể:

Theo Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.”

Như vậy, hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Mà các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, hợp đồng được ký bằng các hình thứ điện báo, telex, fax… thì đều có giá trị pháp lý. Anh bạn có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm bằng 1 trong những hình thức nêu trên.

Theo khoản 10 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:

“Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.”

 Như vậy, việc chi trả quyền lợi sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Mặt khác còn tùy thuộc vào loại hình bảo hiểm mà anh bạn tham gia sẽ tương ứng với chế độ chi trả bảo hiểm cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *