Trường hợp Thừa kế tài sản là chứng khoán

Chồng tôi có 1số chứng khoán, hiện tại định giá khoảng 150 tr. 2 năm trước chồng tôi qua đời mà không để lại di chúc. Vậy xin luật sư tư vấn cho tôi về cách thức và luật để tôi có thể thừa kế lại số chứng khoán trên. Gia đình tôi có 2 cháu. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

 Thứ nhất, căn cứ theo Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về tài sản:

Điều 105. Tài sản

  1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Số chứng khoán mà chồng bạn đang sở hữu là một loại tài sản. Do vậy mà vấn đề này của bạn sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.
Thứ hai, vì chồng bạn qua đời mà không để lại di chúc thì số tài sản của chồng bạn hay nói cách khác là số chứng khoán mà chồng bạn sở hữu sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Căn cứ theo Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Do đó, những người được thừa kế số chứng khoán của chồng bạn là: cha, mẹ đẻ của chồng bạn; cha, mẹ nuôi của chồng bạn (nếu có); hai người con của vợ chồng bạn và bạn. Những người được hưởng thửa kế đều được hưởng 1 phần bằng nhau trong số chứng khoán mà chồng bạn sở hữu (theo Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *