Các Luật sư tại Văn phòng Luật sư Phúc Thọ

Trưởng Văn phòng

Luật sư Bùi Sinh Quyền

Sinh năm 1949

Tel: 0983.615.466

Kỹ sư cơ điện, Cử nhân Luật,

Nguyên Sỹ quan An ninh cao cấp,

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Dương Minh Kha

Sinh năm 1945

Tel: 0913.511.902

Thạc sỹ, nguyên Trưởng phòng hành chính tổ chức Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, phó ban Thanh tra Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Trương Văn An

Sinh năm 1953

Tel: 0912.183.276

Cử nhân Luật, nguyên Thượng tá Cảnh sát nhân dân, đã từng giữ vị trí Cảnh sát điều tra, gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành công an.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp

Luật sư Vũ Quang Minh

Sinh năm 1952

Tel: 0913.201.137

Cử nhân Luật, Thạc sỹ Công nghệ thông tin nguyên Giám đốc tổ chức nhân sự Tập đoàn VNPT.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Lã Tân Thanh

Sinh năm 1954

Tel: 0903.410.210

Cử nhân Luật, Kỹ sư,  nguyên Giám đốc đơn vị thành viên Cty vận tải biển Hà Nội, nguyên GĐ an ning Cty liên doanh bảo hiểm Prudential.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Bạch Tuyết Hoa

Sinh năm 1965

Tel: 0974.398.767

Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, nguyên GĐ Cyt cổ phần Bắc Hà.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Đỗ Quang Đức

Sinh năm 1963

Tel: 0988.196.363

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Phạm Viết Luân

Sinh năm 1980

Tel: 0916.066.840

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Lâm Văn Mạnh

Sinh năm 1961

Tel: 0912.112.276

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Đinh Thị Mai Hương

Sinh năm 1987

Tel: 0984.958.833

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Trịnh Đức Tiến

Sinh năm 1962

Tel: 0983.258.644

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Nguyễn Thu Lan

Sinh năm 1962

Tel: 0912.429.178

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Luật sư Trần Lê Huy

Sinh năm 1979

Tel: 0913.523.514

Cử nhân Luật.

Tốt nghiệp Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *