Đã có Thông tư hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Những quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được Bộ Tư pháp nêu tại Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019.

Theo đó, Thông tư này thay thế cho Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 với nhiều nội dung mới. Cụ thể, bổ sung thêm một số nội dung:

– Về các trường hợp phải đăng ký thế chấp: Bổ sung thêm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác;

– Về việc Văn phòng đăng ký đất đai có quyền từ chối đăng ký thế chấp: Khi có yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp của Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại;

– Về biểu mẫu đăng ký thế chấp: Thêm mẫu số 10/VBTB về văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp, thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Thêm một số hướng dẫn đăng ký thế chấp: Trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung vợ chồng, hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất, tài sản của doanh nghiệp tư nhân; Có sự thay đổi thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/01/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *