8 năm tù cho kẻ chủ mưu gian lận thi ở Hà Giang.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của 5 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn, đủ năng lực trách nhiệm hình sự, trong đó có 4/5 thầy, cô giáo am hiểu quy định của ngành, lẽ ra phải gương mẫu đi đầu, cương quyết chống tiêu cực trong thi cử, chỉ vì nể nang, các bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm quy chế thi bằng hình thức nâng điểm, làm kỳ thi diễn ra không khách quan, minh bạch và công bằng.

Xem tiếp

Hội thảo “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp luật sư Việt Nam”

Ngày 09 tháng 10 năm 2019 Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư” với mục tiêu góp ý, bổ sung và hoàn thiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư sau hơn 08 năm thực hiện

Xem tiếp