Các loại giấy tờ nào không được chứng thực bản sao?

Hỏi: chị gái tôi có giấy khai sinh do bị sửa tên đệm bị nhòe. Hiện nay chị tôi mang ra UBND phường yêu cầu chứng thực bản sao để làm thủ tục nhà đất. UBND phường trả lời không chứng thực vì bị tẩy xóa. Xin hỏi Luật sư UBND phường trả lời có đúng không?.

          Trả lời:

  Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, không phải trường hợp nào cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ chứng thực bản sao từ bản chính cho người yêu cầu. Hiện có 06 trường hợp bản chính giấy tờ không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao.

Cụ thể là các trường hợp sau:

  1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
  2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;
  3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;
  4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân;
  5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự;
  6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp kể trên, bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp và bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều có thể được xuất trình để yêu cầu chứng thực. Thẩm quyền chứng thực được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

Ngoài các giấy tờ trên ra thì tất cả các văn bản có đóng dấu đỏ của cơ quan nhà nước đều có thể chứng thực được hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *